Informatiemateriaal

Hieronder vindt u voorlichtingsmateriaal met meer informatie over gegeneraliseerde en partiële lipodystrofie.

Improving the diagnosis of lipodystrophy 

In deze brochure wordt de fysiologie van leptine onderzocht, evenals de gevolgen van leptinedeficiëntie en de kenmerken en indelingen van lipodystrofie.

Lipodystrophy:
A rare challenge

In dit unieke rapport bespreken klinische deskundigen en patiëntengroepen uit heel Europa de huidige problemen met lipodystrofie en wat er moet worden gedaan voor betere uitkomsten voor degenen die hierdoor worden getroffen.

Code: C-LD/NL/0004
Datum van voorbereiding: december 2020