Gegeneraliseerde en partiële
lipodystrofie (GL en PL)

Lipodystrofie is een zeldzame en ernstige aandoening die wordt gekenmerkt door gedeeltelijk of gegeneraliseerd verlies van vetweefsel onder de huid. Dit kan resulteren in een gevoel van extreme honger, een verstoring van de manier waarop het lichaam vet gebruikt en opslaat en andere metabole veranderingen, zoals verhoogde suiker- en triglyceridespiegels in het bloed. Vanwege de zeldzaamheid en de complexe presentatie ervan wordt lipodystrofie vaak laat gediagnosticeerd of verkeerd gediagnosticeerd als diabetes of andere aandoeningen1. Veel patiënten hebben jarenlang last van de effecten van lipodystrofie voordat ze een juiste diagnose krijgen en toegang tot een geschikte behandeling.

Diagnose

Omdat lipodystrofie een zeldzame aandoening is, zijn artsen en patiënten niet altijd bekend met de klachten en symptomen. Lees hier meer over.

Behandeling

Hoewel lipodystrofie ongeneeslijk is, kunnen verschillende hulpmiddelen bij de behandeling nuttig zijn bij het omgaan met de complicaties.

Service

Heeft u vragen over lipodystrofie? Hier vindt u patiëntenorganisaties en gespecialiseerde centra voor hulp en ondersteuning.

Is het gegeneraliseerde of partiële lipodystrofie?
Lees meer over de typische verschijnselen.
Patiënten en verzorgers

Is het mogelijk dat mijn patiënt gegeneraliseerde of gedeeltelijke lipodystrofie heeft?
Klik hieronder voor meer informatie
Professionele zorgverleners

Referenties:

1. Akinci B, Oral EA, Neidert A, et al. Comorbidities and Survival in Patients With Lipodystrophy: An International Chart Review Study. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(11):5120-5135.